Valberedningen i Axolot Solutions Holding AB (publ) reviderar sitt förslag till ordförande i Bolagets styrelse inför årsstämman 8 maj 2024

Valberedningen i Axolot Solutions Holding AB (publ) reviderar sitt förslag till ordförande i Bolagets styrelse inför årsstämman 8 maj 2024

Axolot Solutions Holding AB meddelar att dess valberedning reviderar sitt förslag till ordförande i Bolagets styrelse, inför årsstämman onsdagen den 8 maj.

Peter Lysell, befintlig ordförande i Bolagets styrelse, har av valberedningen föreslagits som styrelseordförande även för nästa mandatperiod. Nu har Peter Lysell meddelat att han på grund av ett annat engagemang kommer att befinna sig längre perioder i Asien och därför måste avböja omval. Av denna anledning har Lennart Holm tillfrågats om han skulle vara beredd att kliva in som ordförande ifall bolagsstämman så beslutar, vilket han har accepterat. Peter Lysell önskar kvarstå i styrelsen som ledamot.

Valberedningen föreslår därmed omval av styrelseledamöterna Peter Lysell, Lennart Holm, Mats Lindstrand och Erica Nobel, samt nyval av Lennart Holm som styrelsens ordförande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Lundin, valberedningens ordförande, för Axolot Solutions Holding AB, tel: 070 631 83 26, mail: mlundin1@gmail.com

Dokument & länkar

Valberedningen i Axolot Solutions Holding AB (publ) reviderar sitt förslag

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör en hög reningsgrad samt recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Bolaget bedriver även verksamhet genom ett dotterbolag i Norge. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.