Dagvatten

Dagvatten är sådant smutsvatten som uppkommer då regn faller på en hårdgjord yta som till exempel trafikeras eller där hantering av olika former av gods förekommer, till exempel vid hamnverksamhet men också i anslutning till större industrier. Ofta kan dagvattnet innehålla suspenderas ämnen och övergångsmetalljoner.

Typiska reduktioner av olika kategorier ämnen redovisas nedan:

• Suspenderade ämnen: 90+ %
• Övergångsmetalljoner: 90+ %

Kontakta oss gärna via vårt formulär, mail eller telefon.