Förorenade vatten

Förorenade vatten kan förekomma i en mängd olika sammanhang där föroreningskällan är mindre väldefinierad än den är t.ex. i en processindustri. Exempel på källor till sådana förorenade vatten kan vara fordonstvätt, dagvatten från uppställningsytor, byggarbetsplatser, vägar eller lakvatten från en deponi där det ofta är svårt att veta exakt vilka föroreningar som gömmer sig.

Dagvatten

Dagvatten är sådant smutsvatten som uppkommer då regn faller på en hårdgjord yta som till exempel trafikeras eller där hantering av olika former av gods […]

Slamsugningsvatten

Slamsugningsvatten är vatten som sugits upp med en slamsug men där man ofta har ganska begränsad kunskap i övrigt om vattnets sammansättning. Ofta kan det […]

Lakvatten

På en deponi slutlagras avfall av olika slag. När regnet faller över deponin lakas olika ämnen ut över tid och lakvattnet innebär en miljöfara. Lite […]

Fordonstvätt

Fordonstvätt handlar om professionell tvätt av i första hand större fordon såsom gruvtruckar, pansarvagnar, tåg, lastbilar och bussar. Typiska föroreningar i ett tvättvatten från dessa […]