Metallbearbetning

I en metallbearbetande industri bearbetas råämnen av metall till olika typer av maskinelement. Vanligtvis används skärvätskor eller olja vid bearbetningen och man kan förvänta sig att finna suspenderade ämnen, övergångsmetalljoner och olja i smutsvattnet.

Typiska reduktioner av olika kategorier ämnen redovisas nedan:

• Suspenderade ämnen: 90+ %
• Övergångsmetalljoner: 90+ %
• Oljeindex: 90+ %

Kontakta oss gärna via vårt formulär, mail eller telefon.