Nyheter / pressmeddelande

Nyheter / pressmeddelande

2022-05-20

Axolot Solutions Holding AB (publ) offentliggör informationsmemorandum

Styrelsen i Axolot Solutions Holding AB (publ) har med anledning av Bolagets förestående företrädesemission, som offentliggjordes den 12 maj 2022, upprättat ett informationsmemorandum.Axolot Solutions’ informationsmemorandum finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida. Där finns likaså blanketter för teckning utan företrädesrätt, både...
Läs mer
2022-05-12

Axolot Solutions genomför företrädesemission om 20,4 MSEK i syfte att säkerställa färdigställande av förväntad beställning på AxoPur[®] 2.0 anläggning samt expansion av försäljningsaktiviteterna

Styrelsen i Axolot Solutions Holding AB (”Axolot” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande, beslutat att genomföra en företrädesemission om högst 53 797 369 aktier (”Nyemissionen”). Teckningskursen i Nyemissionen är 0,38 SEK per aktie. Nyemissionen förväntas vid full teckning...
Läs mer
2022-05-05

Kommuniké från extra bolagsstämma i Axolot Solutions Holding AB (publ) den 5 maj 2022

Idag, den 5 maj 2022, hölls extra bolagsstämma i Axolot Solutions Holding AB (publ), genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades.Beslut om ändring i bolagsordning Stämman beslutade med erforderlig majoritet...
Läs mer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

Prenumerera

För information via e-post vänligen fyll i formuläret nedan.