Nyheter / pressmeddelande

Nyheter / pressmeddelande

2021-02-12

Axolot Solutions Holding AB (publ) – Bokslutskommuniké Januari-December 2020

Övertecknad företrädesemission skapar förutsättningar för fortsatt genomförande av Axolots strategi, med fokus på kommersiell försäljning och leveransSammandrag av fjärde kvartalet 2020 Finansiellt Nettoomsättningen uppgick till 1 318 tkr (882 tkr för motsvarande kvartal 2019), vilket hänför sig till den första kommersiella försäljningen av ett...
Läs mer
2021-02-03

Axolot Solutions har skrivit provkörningsavtal med en kund i biogasindustrin

Axolot Solutions Finland Oy har skrivit avtal med en kund i biogasindustrin, om provkörningar med Axolots patenterade teknologi.Provkörningarna kommer att genomföras på kundens anläggning i Finland. De syftar till att rena kundens avloppsvatten som uppstår vid avvattning av rötresten, vilket...
Läs mer
2021-01-25

Axolot Solutions ska genomföra fördjupade tester med reningstekniken AxoPur® hos en kund i livsmedelsindustrin

Axolot Solutions har skrivit ytterligare provkörningsavtal med en kund i livsmedelsindustrin.Testerna med Axolots patenterade AxoPur-teknik kommer att genomföras på plats hos kunden under februari. Arbetet innebär en fortsättning på och fördjupning av de tester som genomfördes i december och syftar...
Läs mer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Prenumerera

För information via e-post vänligen fyll i formuläret nedan.