Nyheter / pressmeddelande

Nyheter / pressmeddelande

2023-05-23

Nyhetsbrev Axolot Solutions – dags att kliva på tåget …

Såhär innan sommaren på allvar sätter in så tänkte jag att det kunde vara av intresse för våra många aktieägare att få en liten uppdatering av vad som händer i bolaget. Jag vet att det är många som undrar och...
Läs mer
2023-05-11

Kommuniké från årsstämma i Axolot Solutions Holding AB (publ) den 11 maj 2023

Idag, den 11 maj 2023, hölls årsstämma i Axolot Solutions Holding AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.Fastställande av resultat- och balansräkning, koncernresultat- och koncernbalansräkning samt beslut om resultatdisposition...
Läs mer
2023-04-27

Axolot Solutions Holding AB (publ) – Delårsrapport Januari-Mars 2023

Konstruktion, installation och igångkörning av två nyckelfärdiga AxoPur system samt många andra kundaktiviteter.Sammandrag av första kvartalet 2023 Finansiellt Nettoomsättningen uppgick till 1 309 tkr (528 tkr för första kvartalet 2022), vilket i huvudsak avser större delen av ett nyckelfärdigt AxoPur®...
Läs mer
2023-04-17

Axolot Solutions nya anläggning hos Sandahlsbolagen har tagits i drift

Axolot har nu installerat och tagit i drift ytterligare en containerbaserad AxoPur® anläggning baserad på den nya 2.0 generationens teknik. Kunden är denna gång Sandahlsbolagen i Värnamo som tar emot förorenade vatten från olika industrier och kommuner för upparbetning.Sandahls är...
Läs mer
2023-04-13

Axolot Solutions erhåller inledande komponentorder till en komplett AxoPur[®] anläggning

Axolot har erhållit en inledande order på nyckelkomponenter till en komplett AxoPur 2.0 anläggning för rening av förorenade tvättvatten.Kunden - som är lokaliserad i Sydsverige - avser att gå vidare med en komplett installation av en AxoPur 2.0 anläggning och syftet med...
Läs mer
2023-04-03

Axolot Solutions Holding AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2022

Axolot Solutions Holding AB meddelar att årsredovisningen nu finns tillgänglig på bolagets hemsida: axolotsolutions.com/investerare/rapporter/.För ytterligare information, vänligen kontakta: Lennart Holm, VD och koncernchef Axolot Solutions Holding AB, 070 630 85 62 eller lennart.holm@axolotsolutions.comDokument & länkarAxolot Solutions Holding AB (publ) publicerar årsredovisningen...
Läs mer
2023-03-30

Kallelse till årsstämma i Axolot Solutions Holding AB (publ)

Aktieägarna i Axolot Solutions Holding AB (publ), org. nr. 559077-0722, kallas till årsstämma torsdagen den 11 maj 2023 kl 10:00, i Genetor Kontorshotell, konferensrum Hamlet, på Kungstorget 8 i Helsingborg.RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN Den som önskar delta i årsstämman...
Läs mer
2023-03-30

Axolot Solutions anläggning hos Borås Energi och Miljö är nu i drift

Axolot har nu installerat och tagit i drift den första containerbaserade AxoPur® anläggningen baserad på den nya 2.0 generationens teknik. Kunden är Borås Energi och Miljö som är en del av Borås Stadshus AB. ​På bilden till vänster syns Patric...
Läs mer
2023-03-03

Axolot Solutions etablerar plaståtervinning som nytt fokusområde för sin vattenrening

Plastföroreningar och mikroplaster är ett allvarligt och växande globalt miljöproblem. EU har beslutat att återvinningsgraden av plast måste öka drastiskt vilket kräver att tekniken för att möjliggöra storskalig recirkulation av plast måste utvecklas betydligt. Ett avgörande problem vid återvinning av...
Läs mer
2023-02-15

Axolot Solutions Holding AB (publ) – Bokslutskommuniké Januari-December 2022

Ett händelserikt fjärde kvartal – strategiskt såväl som utvecklingsmässigt och kommersielltSammandrag av fjärde kvartalet 2022 Finansiellt Nettoomsättningen uppgick till 375 tkr (586 tkr för motsvarande kvartal 2021), vilket avser demokörningar och studier. Övriga rörelseintäkter var 0 tkr (22) där beloppet...
Läs mer
2023-02-10

Axolot Solutions intervjuar miljöchefen på Ahlstrom Aspa Bruk runt planerna på ny fosforrening

Intervju med Kristina Olsson, miljö- och kvalitetschef Aspa bruk.​​​ Kan du med några ord berätta om Aspa bruk, vilka är ni och vad tillverkar ni? Aspa bruk är en del av Ahlstrom koncernen, en global ledare inom innovativa fiberbaserade material....
Läs mer
2022-12-07

Nyhetsbrev Axolot Solutions – Nu kör vi på!

Helt plötsligt så är vi nära jul igen, det är samma känsla som vanligt. Tiden har en tendens att rusa på i allt snabbare takt. Jag sitter och skriver dessa rader på en färja mellan Århus och Själlands Odde en...
Läs mer
2022-12-02

Axolot Solutions tecknar avtal med Sandahlsbolagen

Axolot har sålt en nyckelfärdig AxoPur® anläggning för rening av förorenade vatten som tas emot och hanteras vid Sandahls verksamhet i Värnamo. Anläggningen som förväntas kunna tas i drift om 3-4 månader kommer initialt att ha en kapacitet på 8 000 m3 per...
Läs mer
2022-12-01

Axolot Solutions och Driva Aquaculture AS ingår intentionsavtal (LOI) avseende rening av vatten från landbaserade fiskodlingar

Axolot och Driva Aquaculture har ingått ett intentionsavtal (LOI) där avsikten är att introducera Axolots AxoPur® teknik för rening av vatten från storskaliga fiskodlingsanläggningar. En avgörande framgångsfaktor är AxoPur’s förmåga att reducera utsläpp av fosfor.Driva Aquaculture AS är ett norskt...
Läs mer
2022-11-17

Axolot Solutions ingår licensavtal och säljer dotterbolag i Finland till Mikael Åbacka som samtidigt avgår ur Axolots styrelse

I linje med Axolot Solutions strategi och som ett led i en resursfokusering har styrelsen fattat beslut om att avyttra aktierna i det finska dotterbolaget Axolot Solutions Finland Oy. Samtidigt har man ingått ett licensavtal med det finska bolaget avseende...
Läs mer
2022-11-08

Axolot Solutions tecknar avtal med Borås Energi och Miljö

Axolot Solutions har ingått ett hyresavtal med Borås Energi och Miljö som kommer att hyra en containerbaserad AxoPur® anläggning för att rena tvättvatten.Uppstart förväntas ske runt årsskiftet. Inledningsvis kommer tvättvatten att renas men i kommande skeden kan det även bli...
Läs mer
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Prenumerera

För information via e-post vänligen fyll i formuläret nedan.