Nyheter / pressmeddelande

Nyheter / pressmeddelande

2020-02-20

Nytt forskningsprojekt i Finland

Nytt forskningsprojekt i Finland Axolot Solutions Finland Oy ska delta i ett nytt forskningsprojekt, tillsammans med Helsinki universitet - "Not a single drop to waste".   Läs gärna mer om projektet här, på engelska - The Finnish Cultural Foundation grants...
Läs mer
2020-02-14

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ   Januari – December 2019

HÖGSTA NIVÅN HITTILLS PÅ KUNDAKTIVITETER OCH FOKUS PÅ KOMMERSIALISERINGFinansiellt sammandrag: Fjärde kvartalet 2019 Nettoomsättningen uppgick till 882 tkr (502 tkr för motsvarande kvartal 2018) Övriga intäkter (exkl. aktiverat eget arbete) uppgick till 83 tkr (0) Rörelseresultatet blev -7 216 tkr (-6 933)...
Läs mer
2020-01-30

Kärleken till havet

Kärleken till havet Fifax är en av Axolot Solutions' kunder, på Åland, som arbetar med hållbar fiskodling på land. Det är i en s.k. ultra-RAS-anläggning, dvs med extremt låg vattenförbrukning per kg producerad fisk. Åland har ett strängt system för...
Läs mer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Prenumerera

För information via e-post vänligen fyll i formuläret nedan.