Nyheter / pressmeddelande

Nyheter / pressmeddelande

2019-06-20

Intensiva dagar i Tekniska rådet

Tekniska rådet Axolots interna forum för avstämning och utveckling av företagets teknik – har just avslutat två intensiva dagar. Resultat har stämts av, planer lagts upp, principer diskuterats och tekniken vässats ytterligare. Nu tar vi avstamp mot nya höjder!
Läs mer
2019-05-29

Axolot Solutions installerar anläggning för vattenrening och inleder samarbete med KCL i Finland

Axolot Solutions Holding AB och finska skogsindustrins branschforskningsinstitut, KCL, har som ett första steg i ett kommande samarbete ingått ett LOI (avsiktförklaring) med målsättningen att gemensamt vidareutveckla Axolots koncept för hållbar och kostnadseffektiv recirkulation av processvatten och eliminering av slam...
Läs mer
2019-05-28

Axolot Solutions erhåller order från Fortum för långtidsutvärdering av AxoPur® vid sanering av förorenade jordmassor

Axolot Solutions (Axolot) har erhållit en order att leverera en AxoPur®-anläggning för vattenrening till Fortum Waste Solutions. Anläggningen kommer att användas tillsammans med Fortums MOPS-teknik för sanering av förorenad mark.Efter en tid av tester och utvärdering i lab- och pilotskala...
Läs mer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Prenumerera

För information via e-post vänligen fyll i formuläret nedan.