Vatten

Visste du det här om vatten?

Vatten är avgörande för liv. I det vetenskapliga sökandet efter liv i solsystemet är det just vatten man letar efter. Liv kan helt enkelt inte existera utan vatten.

Vatten är en fascinerande förening med unika egenskaper. En molekyl som bildas av två så enkla element som väte och syre bör rimligen vara en gas vid rumstemperatur. Istället är det en vätska som kokar vid 100°C och till skillnad från nästan alla andra kemikalier når vattnets densitet ett maximum inte i fast tillstånd, utan som en vätska vid en temperatur något över fryspunkten vid +4°C. Om det inte hade varit för detta skulle sjöar frysa från botten istället som nu från ytan. Fisk skulle då få problem att överleva i nordliga klimat.

Vatten är också ett fantastiskt lösningsmedel som kan lösa, om än inte alla, men ett mycket omfattande utbud av andra kemikalier. Även om det är mycket användbart i många sammanhang, är detta ibland också ett problem. Miljöfarliga ämnen kan lätt lösas upp och hamna där de kan orsaka problem.

Kontakta oss gärna via vårt formulär, mail eller telefon.

Miljö

Vattnets betydelse för mänskligheten återspeglas inte minst av att 2 av FN:s 17 utvecklingsmål för 2030 handlar om vatten. Indirekt är nästan alla av dem beroende av tillgången på rent vatten.

Idag finns en växande medvetenhet om vattnets betydelse i samhället. Denna medvetenhet betyder till exempel att:

  • Lokala vatten inte bör förorenas
  • Vattenbrist är ett problem – även i glesbygden i norra Europa
  • Till synes giftfria ämnen utgör nya miljöhot, till exempel mikroplast, sulfat etc.
  • Inte bara grundvatten, sjöar och floder utan även haven påverkas

Ett viktigt verktyg som används för att bättre förstå vilken effekt mänsklig konsumtion har på vatten är olika varianter på att mäta vilket avtryck det ger eller ”footprint”. Även om dessa är värdefulla för att förstå och jämföra statistiska skillnader och för att identifiera effektiv teknik, förbiser de en annan viktig egenskap: När industrier växer sig större är utmaningen inte längre begränsad till att säkerställa en låg specifik vattenförbrukning eller en låg koncentration av föroreningar till recipienten.

Även själva storleken på industrin i sig kan vara en utmaning om vattenresurserna är begränsade. Detta innebär att även en högeffektiv industri lokalt fortfarande kan förbruka för mycket vatten – eller lokalt släppa ut för mycket föroreningar för att miljön ska klara av det.

Läs mer om FN:s 17 mål för att transformera vår värld.

Socialt ansvar

Genom att du är en del av en industri är du en också en del av samhället. Detta oundvikliga faktum blir uppenbart för ett ökande antal företag.

Idag finns en växande medvetenhet om vattnets betydelse i samhället. Denna medvetenhet betyder till exempel att:

  • Lokala vatten inte bör förorenas
  • Vattenbrist är ett problem – även i glesbygden i norra Europa
  • Till synes giftfria ämnen utgör nya miljöhot, till exempel mikroplast, sulfat etc.
  • Inte bara grundvatten, sjöar och floder utan även haven påverkas

Ett viktigt verktyg som används för att bättre förstå vilken effekt mänsklig konsumtion har på vatten är olika varianter på att mäta vilket avtryck det ger eller ”footprint”. Även om dessa är värdefulla för att förstå och jämföra statistiska skillnader och för att identifiera effektiv teknik, förbiser de en annan viktig egenskap: När industrier växer sig större är utmaningen inte längre begränsad till att säkerställa en låg specifik vattenförbrukning eller en låg koncentration av föroreningar till recipienten.

Även själva storleken på industrin i sig kan vara en utmaning om vattenresurserna är begränsade. Detta innebär att även en högeffektiv industri lokalt fortfarande kan förbruka för mycket vatten – eller lokalt släppa ut för mycket föroreningar för att miljön ska klara av det.