Kommunala vatten

Kommunala vatten består i huvudsak av använt hushållsvattenvatten men beroende på kommun så tar man även emot förorenade processvatten från olika typer av industrier. Kommunala vatten renas oftast i stora centrala anläggningar där de genomgår en reningsprocess som normalt består av mekanisk-, kemisk- och biologisk rening. Att bygga och driva sådana anläggningar är dyrt och de är inte alltid anpassade efter de vatten som skall hanteras. För mindre orter så blir denna lösning dyr och då kan AxoPur erbjuda en mycket effektiv lösning. Till kommunala vatten kan också räknas in olika lakvatten som läcker från gamla soptippar och deponier, dessa kan innehålla mycket hälsofarliga föroreningar.

Mindre reningsverk

AxoPur-tekniken som kräver väldigt lite av handpåläggning och som är en bredspektrumteknik lämpar sig väldigt väl för kommunala avlopp och då särskilt vad gäller fosforrening, […]

Lakvatten deponi

På en deponi slutlagras avfall av olika slag. När regnet faller över deponin lakas olika ämnen ut över tid och lakvattnet innebär en miljöfara. Lite […]