Smältverk

I ett smältverk renas slig och andra råa metallämnen till förädlade produkter för vidare användning. Inte sällan gjuts de flytande metallerna i tackor för vidare användning. I ett gjuteri stöps rena metallstycken om till önskade former. Förorenat vatten från ett smältverk och gjuterier innehåller ofta övergångsmetalljoner men också suspenderade ämnen och inte sällan också olja från gjutformar. Även PAH kan finnas i avloppen, särskilt från aluminiumsmältverk som jobbar med grafitelektroder.

Typiska reduktioner av olika kategorier ämnen redovisas nedan:

• Suspenderade ämnen: 90+ %

• Övergångsmetalljoner: 90+ %

• Oljeindex: 90+ %

• PAH: 90+ %

Kontakta oss gärna via vårt formulär, mail eller telefon.