Mindre reningsverk

AxoPur-tekniken som kräver väldigt lite av handpåläggning och som är en bredspektrumteknik lämpar sig väldigt väl för kommunala avlopp och då särskilt vad gäller fosforrening, kanske särskilt i applikationer som rör mindre reningsverk, till exempel i en mindre ort eller på en ö. Typiskt brukar man vilja rena bort suspenderade ämnen, syreförbrukande ämnen, kväve och fosfor

Typiska reduktioner av olika kategorier ämnen redovisas nedan:

• Suspenderade ämnen: 90+ %
• Syreförbrukande ämnen (BOD/COD/TOC): 30 %
• Näringsämnen – Fosfor: 90+ %
• Näringsämnen – Kväve: 30 %

Kontakta oss gärna via vårt formulär, mail eller telefon.