Ytbehandling

Vid ytbehandling tvättas olika metalldelar noggrant för att avlägsna fett innan de påförs en yta av en annan metall, oftast i en vattenlösning. Vissa bad kan vara starkt sura eller starkt alkaliska. Sådana bad behöver neutraliseras för att kunna renas i en AxoPur-anläggning. Normalt återanvänds de länge och det är istället sköljvatten från förbehandling såväl som från efterbehandling som blir föremål för en regelbunden rening. Sådana bad innehåller typiskt övergångsmetalljoner och olja.

Typiska reduktioner av olika kategorier ämnen redovisas nedan:

• Övergångsmetalljoner: 90+ %
• Oljeindex: 90+ %

Vi kontaktar dig gärna? Fyll i formuläret på vår kontaktsida så hör vi av oss.