Fordonstvätt

Fordonstvätt handlar om professionell tvätt av i första hand större fordon såsom gruvtruckar, pansarvagnar, tåg, lastbilar och bussar. Typiska föroreningar i ett tvättvatten från dessa inkluderar suspenderade ämnen, övergångsmetalljoner och olja.

Typiska reduktioner av olika kategorier ämnen redovisas nedan:

• Suspenderade ämnen: 90+ %
• Övergångsmetalljoner: 90+ %
• Oljeindex: 90+ %

Kontakta oss gärna via vårt formulär, mail eller telefon.