Mejerier

I ett mejeri förädlas mjölk till smör, ost och andra produkter men här finns också mycket vatten från tvättning av olika delar av processen. Sådant tvättvatten innehåller typiskt suspenderade ämnen, fosfor, kväve och fett.

Typiska reduktioner av olika kategorier ämnen redovisas nedan:

• Suspenderade ämnen: 90+ %
• Näringsämnen – Fosfor: 90+ %
• Näringsämnen – Kväve: 40 %
• Fett: 90+ %

Kontakta oss gärna via vårt formulär, mail eller telefon.