Lackering

Lackering är en form av ytbehandling som innebär att färg istället för metall läggs på ytan av ett föremål. Liksom vid annan ytbehandling är det viktigt att ytorna tvättas noggrant för att avlägsna fett. Lackeringen kan ske både genom sprutning och pulverlackering. Smutsvatten från en lackeringsanläggning innehåller typiskt suspenderade ämnen, övergångsmetalljoner och olja.

Typiska reduktioner av olika kategorier ämnen redovisas nedan:

• Suspenderade ämnen: 90+ %
• Övergångsmetalljoner: 90+ %
• Oljeindex: 90+ %

Kontakta oss gärna via vårt formulär, mail eller telefon.