Nyheter

2023-03-03

Axolot Solutions etablerar plaståtervinning som nytt fokusområde för sin vattenrening

Plastföroreningar och mikroplaster är ett allvarligt och växande globalt miljöproblem. EU har beslutat att återvinningsgraden av plast måste öka drastiskt vilket kräver att tekniken för att möjliggöra storskalig recirkulation av plast måste utvecklas betydligt. Ett avgörande problem vid återvinning av...
Läs mer
2023-02-15

Axolot Solutions Holding AB (publ) – Bokslutskommuniké Januari-December 2022

Ett händelserikt fjärde kvartal – strategiskt såväl som utvecklingsmässigt och kommersielltSammandrag av fjärde kvartalet 2022 Finansiellt Nettoomsättningen uppgick till 375 tkr (586 tkr för motsvarande kvartal 2021), vilket avser demokörningar och studier. Övriga rörelseintäkter var 0 tkr (22) där beloppet...
Läs mer
2023-02-10

Axolot Solutions intervjuar miljöchefen på Ahlstrom Aspa Bruk runt planerna på ny fosforrening

Intervju med Kristina Olsson, miljö- och kvalitetschef Aspa bruk.​​​ Kan du med några ord berätta om Aspa bruk, vilka är ni och vad tillverkar ni? Aspa bruk är en del av Ahlstrom koncernen, en global ledare inom innovativa fiberbaserade material....
Läs mer
Kontakta oss gärna via vårt formulär, mail eller telefon.

Axolot Solutions levererar lösningar!

”Vi levererar en lösning för rening och cirkulation av vatten som är mer kostnadseffektiv än någon annan lösning som finns på marknaden och det upptäcker kunderna”, säger Lennart Holm i Dagens PS vd-intervju.

Axolot Solutions illustrerar AxoPur®-enhet i drift

Idag kan Axolot erbjuda högeffektiv rening av ett brett register av olika processvatten vilket i sin tur möjliggör recirkulation och reduktion av vattenförbrukningen. Axolot kan ta fram anläggningar med en kapacitet från 1 upp till mer än 500 m3/timme.

Vattenfrågan är på allvar!

Hade du reagerat om 16 ha mark runt en verksamhet varit helt död? Om samma sak händer under ytan är det något få av oss ser – men likväl är det så. Här en angelägen film att titta på för att förstå vidden av de utmaningar vi som samhälle står inför. Ett är säkert: Vattnet är hotat och vi måste ta vattenfrågan på allvar nu – politiken, industrin och vi själva som medborgare.

water2

Visste du det här om vatten?

Vatten är avgörande för liv. I det vetenskapliga sökandet efter liv i solsystemet är det just vatten man letar efter. Liv kan helt enkelt inte existera utan vatten.

Föroreningar

När man ska rena ett smutsvatten är det viktigt att veta vilka föroreningar som finns i vattnet och vilka av dessa som är kritiska att rena bort.

contaminated-water2
Axolot
Photographer: Dick Gillberg

Så här fungerar vår teknik

Kärnan i våra erbjudanden är AxoPur – en kontinuerlig process baserad på principerna för elektrokoagulation varigenom smutsigt vatten blir rent.

Unika branschlösningar

Axolot Solutions är ett lösningsorienterat företag som skräddarsyr reningslösningar för industriella vatten med den egenutvecklade AxoPur-tekniken i centrum.

CNC Auto Machine milling metal steel mechanic automotive part in workshop industry factory. Industry concept.