Nyheter

2024-05-27

Axolot Solutions lanserar ny och unik lösning för PFAS-rening av förorenade vatten

Axolot lanserar nu en nyutvecklad reningsteknik för bland annat lakvatten från deponier och grundvatten förorenade av PFAS. Insikten om och uppmärksamheten runt PFAS som ett stort och växande miljö- och hälsoproblem har ökat markant bara under det senaste året. Hittills...
Läs mer
2024-05-08

Kommuniké från årsstämma i Axolot Solutions Holding AB (publ) den 8 maj 2024

Idag, den 8 maj 2024, hölls årsstämma i Axolot Solutions Holding AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.Fastställande av resultat- och balansräkning, koncernresultat- och koncernbalansräkning samt beslut om resultatdisposition...
Läs mer
2024-05-06

Valberedningen i Axolot Solutions Holding AB (publ) reviderar sitt förslag till ordförande i Bolagets styrelse inför årsstämman 8 maj 2024

Axolot Solutions Holding AB meddelar att dess valberedning reviderar sitt förslag till ordförande i Bolagets styrelse, inför årsstämman onsdagen den 8 maj.Peter Lysell, befintlig ordförande i Bolagets styrelse, har av valberedningen föreslagits som styrelseordförande även för nästa mandatperiod. Nu har...
Läs mer
Kontakta oss gärna via vårt formulär, mail eller telefon.

Axolot Solutions levererar lösningar!

”Vi levererar en lösning för rening och cirkulation av vatten som är mer kostnadseffektiv än någon annan lösning som finns på marknaden och det upptäcker kunderna”, säger Lennart Holm i Dagens PS vd-intervju.

Axolot Solutions illustrerar AxoPur®-enhet i drift

Idag kan Axolot erbjuda högeffektiv rening av ett brett register av olika processvatten vilket i sin tur möjliggör recirkulation och reduktion av vattenförbrukningen. Axolot kan ta fram anläggningar med en kapacitet från 1 upp till mer än 500 m3/timme.

Vattenfrågan är på allvar!

Hade du reagerat om 16 ha mark runt en verksamhet varit helt död? Om samma sak händer under ytan är det något få av oss ser – men likväl är det så. Här en angelägen film att titta på för att förstå vidden av de utmaningar vi som samhälle står inför. Ett är säkert: Vattnet är hotat och vi måste ta vattenfrågan på allvar nu – politiken, industrin och vi själva som medborgare.

water2

Visste du det här om vatten?

Vatten är avgörande för liv. I det vetenskapliga sökandet efter liv i solsystemet är det just vatten man letar efter. Liv kan helt enkelt inte existera utan vatten.

Föroreningar

När man ska rena ett smutsvatten är det viktigt att veta vilka föroreningar som finns i vattnet och vilka av dessa som är kritiska att rena bort.

contaminated-water2
Axolot
Photographer: Dick Gillberg

Så här fungerar vår teknik

Kärnan i våra erbjudanden är AxoPur – en kontinuerlig process baserad på principerna för elektrokoagulation varigenom smutsigt vatten blir rent.

Unika branschlösningar

Axolot Solutions är ett lösningsorienterat företag som skräddarsyr reningslösningar för industriella vatten med den egenutvecklade AxoPur-tekniken i centrum.

CNC Auto Machine milling metal steel mechanic automotive part in workshop industry factory. Industry concept.