Nyheter

2024-02-21

Axolot Solutions presenterar ny teknik för hållbar fosforutvinning i pappersmassabruk

Axolot Solutions introducerar nu en innovation som möjliggör för pappersmassa-industrin att ta ännu ett steg mot det slutna massabruket samtidigt som man ökar användningen av naturresurser och minskar utsläppen. Innovationen som har patentsökts är en vidareutveckling av bolagets AxoPur® teknik...
Läs mer
2024-02-15

Axolot Solutions Holding AB (publ) – Bokslutskommuniké Januari-December 2023

Årets avslutande kvartal präglades av systemleveranser och genomförandet av riktade emissioner för fortsatt tillväxtSammandrag av fjärde kvartalet 2023 Finansiellt Nettoomsättningen under det fjärde kvartalet uppgick till 5 808 tkr (375 tkr för fjärde kvartalet 2022), vilket till allra största delen avser systemförsäljning....
Läs mer
2024-01-17

Axolot Solutions förstärker bolagsledningen – Anders Lundin utsedd till ny VD, Lennart Holm fokuserar på försäljning och affärsutveckling

Som en konsekvens av bolagets expansionsplaner har styrelsen i samråd med nuvarande VD Lennart Holm beslutat att förstärka bolagsledningen. Anders Lundin, som under hösten verkat som konsult i bolaget, kommer därför att gå in som ny VD för Axolot Solutions...
Läs mer
Kontakta oss gärna via vårt formulär, mail eller telefon.

Axolot Solutions levererar lösningar!

”Vi levererar en lösning för rening och cirkulation av vatten som är mer kostnadseffektiv än någon annan lösning som finns på marknaden och det upptäcker kunderna”, säger Lennart Holm i Dagens PS vd-intervju.

Axolot Solutions illustrerar AxoPur®-enhet i drift

Idag kan Axolot erbjuda högeffektiv rening av ett brett register av olika processvatten vilket i sin tur möjliggör recirkulation och reduktion av vattenförbrukningen. Axolot kan ta fram anläggningar med en kapacitet från 1 upp till mer än 500 m3/timme.

Vattenfrågan är på allvar!

Hade du reagerat om 16 ha mark runt en verksamhet varit helt död? Om samma sak händer under ytan är det något få av oss ser – men likväl är det så. Här en angelägen film att titta på för att förstå vidden av de utmaningar vi som samhälle står inför. Ett är säkert: Vattnet är hotat och vi måste ta vattenfrågan på allvar nu – politiken, industrin och vi själva som medborgare.

water2

Visste du det här om vatten?

Vatten är avgörande för liv. I det vetenskapliga sökandet efter liv i solsystemet är det just vatten man letar efter. Liv kan helt enkelt inte existera utan vatten.

Föroreningar

När man ska rena ett smutsvatten är det viktigt att veta vilka föroreningar som finns i vattnet och vilka av dessa som är kritiska att rena bort.

contaminated-water2
Axolot
Photographer: Dick Gillberg

Så här fungerar vår teknik

Kärnan i våra erbjudanden är AxoPur – en kontinuerlig process baserad på principerna för elektrokoagulation varigenom smutsigt vatten blir rent.

Unika branschlösningar

Axolot Solutions är ett lösningsorienterat företag som skräddarsyr reningslösningar för industriella vatten med den egenutvecklade AxoPur-tekniken i centrum.

CNC Auto Machine milling metal steel mechanic automotive part in workshop industry factory. Industry concept.