Nyheter

2024-07-16

Omni Polymers försatt i konkurs

Omni Polymers AB i Ängelholm, som är en kund till Axolot Solutions, har försatts i konkurs efter att företaget själva lämnat in en konkursansökan.Företaget stod stilla under i nio månader efter en tragisk dödsolycka, en lång period utan intäkter som...
Läs mer
2024-07-08

Axolot Solutions offentliggör utfall i riktad emission av aktier och teckningsoptioner

Axolot Solutions Holding AB (publ) (”Axolot Solutions” eller ”Bolaget”) meddelar utfallet i den riktade emissionen av aktier och teckningsoptioner till institutionella och professionella investerare samt vissa befintliga aktieägare som styrelsen den 8 juli 2024 beslutat om med stöd av emissionsbemyndigande...
Läs mer
2024-07-08

Axolot Solutions genomför en riktad emission av aktier och teckningsoptioner om högst cirka 4,15 MSEK samt upptar kreditfacilitet om 5 MSEK

Axolot Solutions Holding AB (publ) (”Axolot Solutions” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman som hölls den 8 maj 2024, beslutat om en riktad emission av högst 14 561 402 aktier, motsvarande cirka 4,15 MSEK, samt högst 7 280 701...
Läs mer
Kontakta oss gärna via vårt formulär, mail eller telefon.

Axolot Solutions levererar lösningar!

”Vi levererar en lösning för rening och cirkulation av vatten som är mer kostnadseffektiv än någon annan lösning som finns på marknaden och det upptäcker kunderna”, säger Lennart Holm i Dagens PS vd-intervju.

Axolot Solutions illustrerar AxoPur®-enhet i drift

Idag kan Axolot erbjuda högeffektiv rening av ett brett register av olika processvatten vilket i sin tur möjliggör recirkulation och reduktion av vattenförbrukningen. Axolot kan ta fram anläggningar med en kapacitet från 1 upp till mer än 500 m3/timme.

Vattenfrågan är på allvar!

Hade du reagerat om 16 ha mark runt en verksamhet varit helt död? Om samma sak händer under ytan är det något få av oss ser – men likväl är det så. Här en angelägen film att titta på för att förstå vidden av de utmaningar vi som samhälle står inför. Ett är säkert: Vattnet är hotat och vi måste ta vattenfrågan på allvar nu – politiken, industrin och vi själva som medborgare.

water2

Visste du det här om vatten?

Vatten är avgörande för liv. I det vetenskapliga sökandet efter liv i solsystemet är det just vatten man letar efter. Liv kan helt enkelt inte existera utan vatten.

Föroreningar

När man ska rena ett smutsvatten är det viktigt att veta vilka föroreningar som finns i vattnet och vilka av dessa som är kritiska att rena bort.

contaminated-water2
Axolot
Photographer: Dick Gillberg

Så här fungerar vår teknik

Kärnan i våra erbjudanden är AxoPur – en kontinuerlig process baserad på principerna för elektrokoagulation varigenom smutsigt vatten blir rent.

Unika branschlösningar

Axolot Solutions är ett lösningsorienterat företag som skräddarsyr reningslösningar för industriella vatten med den egenutvecklade AxoPur-tekniken i centrum.

CNC Auto Machine milling metal steel mechanic automotive part in workshop industry factory. Industry concept.