Processindustri

En processindustri kännetecknas av att en råvara kontinuerligt bearbetas och förädlas, oftast med vatten som processmedium. Här ryms till exempel pappers- och massaindustri, kemiindustri, smältverk med flera.

Smältverk

I ett smältverk renas slig och andra råa metallämnen till förädlade produkter för vidare användning. Inte sällan gjuts de flytande metallerna i tackor för vidare […]

Kemiindustri

Kemiindustrin är en enorm global industri som tillverkar alla de råvaror och material som är helt avgörande för tillverkning av de produkter vi tar för […]

Pappers- och massaindustri

Pappers- och massaindustrin är en mycket stor vattenanvändare och här finns många olika typer av flöden som kan vara aktuella att rena. Runt pappersmaskinen eller […]