Slakterier

I ett slakteri tvättas transportbilar och temporära livdjursstallar, vatten används också i samband med själva slakten, vid skållning och rentvättning. Typiskt brukar man vilja rena bort mikroorganismer, suspenderade ämnen, syreförbrukande ämnen, fosfor, kväve och fett.

Typiska reduktioner av olika kategorier ämnen redovisas nedan:

• Mikroorganismer: 90+ %
• Suspenderade ämnen: 90+ %
• Syreförbrukande ämnen (BOD/COD/TOC): 70 %
• Näringsämnen – Fosfor: 90+ %
• Näringsämnen – Kväve: 70 %
• Fett: 90+ %

Kontakta oss gärna via vårt formulär, mail eller telefon.