Tillverkningsindustri

En tillverkningsindustri kännetecknas av att olika komponenter av exempelvis metall eller plast processas på olika sätt till förädlade produkter. Här ryms till exempel metallbearbetning, ytbehandling och lackering.

Lackering

Lackering är en form av ytbehandling som innebär att färg istället för metall läggs på ytan av ett föremål. Liksom vid annan ytbehandling är det […]

Ytbehandling

Vid ytbehandling tvättas olika metalldelar noggrant för att avlägsna fett innan de påförs en yta av en annan metall, oftast i en vattenlösning. Vissa bad […]

Metallbearbetning

I en metallbearbetande industri bearbetas råämnen av metall till olika typer av maskinelement. Vanligtvis används skärvätskor eller olja vid bearbetningen och man kan förvänta sig […]