Livsmedelsindustri

Livsmedelsindustrin tillverkar alla de produkter som vi dagligen möts av när vi går och handlar mat. Råvarorna åkommer huvudsakligen från jordbruket i form av kolhydrater, proteiner och fett antingen från vegetariska- eller animaliska råvaror. I processerna där olika sorters fisk, kött och mejeriprodukter förädlas så åtgår det stora mängder vatten som behöver renas för återanvändning eller innan det kan släppas ut till recipienten.

Mejerier

I ett mejeri förädlas mjölk till smör, ost och andra produkter men här finns också mycket vatten från tvättning av olika delar av processen. Sådant […]

Slakterier

I ett slakteri tvättas transportbilar och temporära livdjursstallar, vatten används också i samband med själva slakten, vid skållning och rentvättning. Typiskt brukar man vilja rena […]

Fiskodling/fiskslakterier

En stor del av den fiskodling som hittills bedrivits sker till havs i stora burar. Denna hantering ifrågasätts alltmer av en rad anledningar varför allt […]