Lakvatten

På en deponi slutlagras avfall av olika slag. När regnet faller över deponin lakas olika ämnen ut över tid och lakvattnet innebär en miljöfara. Lite vad som helst kan finnas i lakvattnet men ofta handlar det om suspenderade ämnen, övergångsmetalljoner, olja men också PFAS.

Typiska reduktioner av olika kategorier ämnen redovisas nedan:

• Suspenderade ämnen: 90+ %
• Övergångsmetalljoner: 90+ %
• Oljeindex: 90+ %
• PFAS-4: 75 %

Kontakta oss gärna via vårt formulär, mail eller telefon.