Slamsugningsvatten

Slamsugningsvatten är vatten som sugits upp med en slamsug men där man ofta har ganska begränsad kunskap i övrigt om vattnets sammansättning. Ofta kan det dock handla om suspenderade ämnen, syreförbrukande ämnen, fosfor och kanske övergångsmetalljoner.

Typiska reduktioner av olika kategorier ämnen redovisas nedan:

• Suspenderade ämnen: 90+ %
• Syreförbrukande ämnen (BOD/COD/TOC): 30 %
• Näringsämnen – Fosfor: 90+ %
• Övergångsmetalljoner: 90+ %

Kontakta oss gärna via vårt formulär, mail eller telefon.