Om Axolot

Vår process är lika enkel som briljant

Vi använder ren el för att separera föroreningar från vatten!

Vår historia

Tillsammans med faktorer som fattigdom, ojämlikhet mellan könen och klimatförändringar är vattenbrist kanske den minst kända av de utmaningar som mänskligheten står inför under de kommande decennierna.

De dåliga nyheterna inkluderar både föroreningar i vatten och ökade behov av vatten både globalt och lokalt. Den goda nyheten är att lösningar finns för att rena och recirkulera avloppsvattnet så att inget eller lite färskvatten behövs. Axolot Solutions är en leverantör av sådan teknik. Den elektrokemiska tekniken vi arbetar med är både mångsidig och effektiv och du kan dra nytta av den på en rad olika sätt.

Vi erbjuder lösningar för industrier och avfallsägare:

• Rening av avloppsvatten
• Avfallsminimering – t.ex. lakvatten från utfällningsaska
• Processvattenrening för recirkulation
• Energiåtervinning – via vatten-recirkulation eller flock-bränning
• Materialåtervinning – via flockupparbetning

Sammanfattningsvis: Vi tillhandahåller lösningar för dagens och morgondagens cirkulära ekonomi. Detta är och har varit vårt engagemang sedan företaget grundades 2014.

Kontakta oss gärna via vårt formulär, mail eller telefon.

Nu och framåt

Axolot Solutions är en snabbt växande leverantör av lösningar inom området industrivatten. Med industrivatten menar vi process- och avloppsvatten från industriverksamhet för internt bruk eller för utsläpp till recipient.

Vår teknik är också lämplig för lakvatten från soptippar, dagvatten från hamnar, infrastrukturprojekt, lagringsutrymmen och avloppsvatten från professionella bil-/buss-/tågtvättar.

Våra erbjudanden är kostnadseffektiva – och i många fall det enda tillgängliga alternativet när ett förorenat vatten behöver renas.

Vi har ett antal kommersiella enheter i drift och fler som är under leverans. Intresset för våra lösningar ökar nu snabbt och vi genomför regelbundet kommersiella test- och demokörningar som tydligt visar på effektiviteten av vår teknik. Spännande inte sant, och då har vår resa bara börjat.

Våra lösningar är mycket efterfrågade i ett antal branscher. Vårt engagemang, att tillgodose behovet av bättre process- och avloppsvattenhantering, baseras på en optimistisk grundsyn där vi vill se en ljusare och bättre framtid för både industrierna, miljön och givetvis även för vårt eget företags framgång.

Vår kompetens

Att på djupet förstå och kunna sin egen teknik är grunden för alla framgångsrika företag.

Vårt team består av engagerade proffs som tar med sig sina individuella erfarenheter från olika industrisektorer. Det ligger i våra gener att arbeta proaktivt med hälsa, säkerhet, miljö och självklart med vår produkt och tjänst.

Förutom ett erfaret operativt team har vi även en styrelse med gedigen industri- och miljöerfarenhet. Genom vår styrelse får vi tillgång till ett omfattande nätverk av personliga relationer och kontakter mellan branschledare både inom och långt utanför Norden. Genom våra nätverk har vi också tillgång till ytterligare experter inom ett brett spektrum av relevanta frågeställningar avseende alla vattenrelaterade frågor.

Vision och mission

Vår vision är en värld där färskvatten skyddas och används av människan för hygien och jordbruk, där vatten som används i industriella processer utgörs av recirkulerade vattenströmmar.

Vi kallar detta Circular Water Solutions. Vårt uppdrag är att förse industrin med de nödvändiga verktygen på vägen mot färskvattensoberoende.

Vi tror att denna väg går genom etapper som;

• Effektiv avloppsrening
• Decentraliserad rening av avloppsvatten – hantering av föroreningarna på platsen där det uppstår
• Användning av vattensnåla processer
• Återcirkulera renat vatten i slutna kretslopp