Kemiindustri

Kemiindustrin är en enorm global industri som tillverkar alla de råvaror och material som är helt avgörande för tillverkning av de produkter vi tar för givna i vår vardag; allt ifrån förpackningar via färg, läkemedel, mobiltelefoner och elektronik till bilar, flygplan, i stort sett allt som tillverkas i vår moderna värld. De processer och råvaror som används inom kemiindustrin spänner över ett brett fält men har ofta det gemensamt att de använder sig av organiska molekyler och olika former av oorganiska ämnen och metaller.

Stora mängder vatten används som processmedia och det uppstår en mängd olika restflöden innehållande föroreningar som måste hanteras. Det kan röra sig om organiska föreningar, övergångsmetaller, blandningar av olja och vatten som behöver separeras, diverse suspenderade- och syreförbrukande ämnen. Varje process har sina egenskaper och utmaningar men en gemensam nämnare är att de flesta lämpar sig utmärkt för rening med hjälp av AxoPur som i många fall också möjliggör recirkulation och återanvändning av processvatten samt betydande energibesparingar.

Typiska reduktioner av olika kategorier ämnen redovisas nedan:

• Suspenderade ämnen: 90+ %
• Syreförbrukande ämnen (BOD/COD/TOC): 30 %
• Oljeindex: 90+ %
• PAH: 90+ %

Kontakta oss gärna via vårt formulär, mail eller telefon.