Ahlstrom-Munksjö Aspa Bruk och Axolot Solutions utvärderar ny teknik för fosforrening

Ahlstrom-Munksjö Aspa Bruk och Axolot Solutions utvärderar ny teknik för fosforrening

Ahlstrom-Munksjö Aspa Bruk och Axolot Solutions kommer i ett gemensamt projekt att under en tremånaders-period genomföra ett omfattande test med målet att reducera utsläppen av fosfor från Aspa bruk.

Projektet baseras på Axolots elektrokemiska AxoPur® 2.0 process och beräknas pågå fram till sommaren. Den AxoPur anläggning som installeras för testet kommer att ha en kapacitet på 30 m3 /h och hantera en delström av det relevanta processvattenflödet. Givet att testperioden utfaller positivt kan kapaciteten komma att byggas ut för att hantera hela det relevanta vattenflödet.

För ytterligare information kontakta:

Lennart Holm, VD och koncernchef Axolot Solutions, +46 70 630 85 62 eller lennart.holm@axolotsolutions.com

Michael Berggren, Platschef Aspa Bruk, +46 70 290 38 21 eller michael.berggren@ahlstrom-munksjo.com

Dokument & länkar

Gemensamt projekt teknik för fosforrening

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Genom dotterbolaget Axolot Solutions Finland Oy driver Axolot Solutions även verksamhet i Finland. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.