Axolot Solutions anläggning hos Borås Energi och Miljö är nu i drift

Axolot Solutions anläggning hos Borås Energi och Miljö är nu i drift

Axolot har nu installerat och tagit i drift den första containerbaserade AxoPur® anläggningen baserad på den nya 2.0 generationens teknik. Kunden är Borås Energi och Miljö som är en del av Borås Stadshus AB.

På bilden till vänster syns Patric Kvist och Jonas Vessfjord framför Axolots containerbaserade anläggning. På den högra att smutsigt vatten blir rent och det går på någon minut.

Kontraktet är utformat som ett hyresavtal som ger kunden maximal flexibilitet att anpassa lösningen till dagens och morgondagens behov. Initialt så kommer anläggningen att rena tvättvatten från kommunens sopbilar och andra fordon, i nästkommande fas så är avsikten även att utvärdera rening av lakvatten från deponier. Projektet har genomförts på budget och enligt upprättad tidplan och uppstarten har gått över förväntan.

”Genom denna första leverans så har vi nu en välfungerande containerbaserad referensanläggning att visa upp för alla de potentiella kunder som har visat ett intresse för vår unika teknik. Att uppstarten gått så problemfritt är naturligtvis extra glädjande och vi ser nu fram emot ett fortsatt proaktivt samarbete med Borås Energi och Miljö i syfte att realisera ytterligare möjligheter till miljöförbättringar”, säger Jonas Vessfjord som ansvarat för projektet från Axolots sida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lennart Holm, VD och koncernchef Axolot Solutions Holding AB, 070 630 85 62 eller lennart.holm@axolotsolutions.com

Dokument & länkar

Axolot Solutions anläggning hos Borås Energi och Miljö är nu i drift

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör en hög reningsgrad samt recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Bolaget bedriver även verksamhet genom ett dotterbolag i Norge. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se.