Axolot Solutions beslutar om förändringar i bolagsledningen, Martin Ragnar tillträder som VD i augusti

Axolot Solutions beslutar om förändringar i bolagsledningen, Martin Ragnar tillträder som VD i augusti

Styrelsen i Axolot Solutions har som en del av sitt åtgärdspaket till följd av det försämrade marknadsläget beslutat att samordna vissa roller i ledningsgruppen. Detta innebär att VD Marie Landfors slutar efter sommaren. Forskningschef Martin Ragnar kommer från augusti månad att ta över som ny VD för Axolot Solutions.

På grund av den kraftiga nedgången på marknaderna i samband med Coronakrisen har Axolots tidshorisont fram till kommersiella framgångar skjutits framåt. Som en följd av detta måste bolaget genomföra effektiviseringar och besparingar. Samordningen av roller ger Bolaget ett större ekonomiskt utrymme och säkerställer att det finns kapital framåt. Som ett led i samordningen har styrelsen beslutat att säga upp Bolagets VD Marie Landfors. Marie kommer att fortsätta i sin roll som VD fram till augusti månad. Rollen som VD tas därefter över av Axolots nuvarande forskningschef Martin Ragnar.

Styrelseordförande Peter Lysell säger i ett uttalande: ”Marie Landfors har under sin tid som VD för Axolot accelererat marknadsbearbetningen och lyckats fokusera bolaget på att ta fram en kommersiell produkt som nu är klar för beställning. Hon har även tillsammans med teamet engagerat en rad kunder i lyckade provkörningar och vi ser fram emot att ta dessa samarbeten vidare till nya steg mot en kommersialisering. Jag vill verkligen tacka Marie Landfors för hennes energiska och målmedvetna insats för Axolot och att vi nu står väl rustade att möta marknaden med bra produkter.

Samtidigt välkomnar jag Martin Ragnar, som har arbetat inom Axolot sedan 2017 i rollen som forskningschef, till hans utökade roll som VD från augusti månad. Martin Ragnar är civilingenjör i kemiteknik och docent vid KTH och han har vid sidan av sin roll som forskningschef även drivit en stor del av försäljningsarbetet i den svenska delen av Axolot.” 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Lysell, Styrelseordförande, tel: 0703 605 230, mejl: peter.lysell@sharinginsight.com

Denna information är sådan information som Axolot Solutions Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 mars 2020 kl 16:00 CET.

Dokument & länkar

Release

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön.

Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.