Axolot Solutions erhåller inledande komponentorder till en komplett AxoPur[®] anläggning

Axolot Solutions erhåller inledande komponentorder till en komplett AxoPur[®] anläggning

Axolot har erhållit en inledande order på nyckelkomponenter till en komplett AxoPur 2.0 anläggning för rening av förorenade tvättvatten.

Kunden – som är lokaliserad i Sydsverige – avser att gå vidare med en komplett installation av en AxoPur 2.0 anläggning och syftet med denna första komponentorder är att säkerställa kort leveranstid och uppstart av en komplett anläggning efter sommaren. Ordervärdet för denna första beställning är begränsat och understiger 500 000 kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lennart Holm, VD och koncernchef Axolot Solutions Holding AB, 070 630 85 62 eller lennart.holm@axolotsolutions.com

Dokument & länkar

Axolot Solutions erhåller inledande komponentorder till en komplett AxoPur anläggning

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör en hög reningsgrad samt recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Bolaget bedriver även verksamhet genom ett dotterbolag i Norge. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se.