Axolot Solutions erhåller order från Fortum för långtidsutvärdering av AxoPur® vid sanering av förorenade jordmassor

Axolot Solutions erhåller order från Fortum för långtidsutvärdering av AxoPur® vid sanering av förorenade jordmassor

Axolot Solutions (Axolot) har erhållit en order att leverera en AxoPur®-anläggning för vattenrening till Fortum Waste Solutions. Anläggningen kommer att användas tillsammans med Fortums MOPS-teknik för sanering av förorenad mark.

Efter en tid av tester och utvärdering i lab- och pilotskala har Fortum Waste Solutions, ett av Europas ledande företag när det gäller behandling och återvinning av farligt avfall och förenade jordmassor, valt att i industriell skala och i fält utvärdera AxoPur-teknologin som ett processteg i sin banbrytande metod för att rengöra starkt förorenad mark, MOPS.

MOPS – Multi-purpose On-site Phase Separator – är en teknik utvecklad av Fortum Waste Solutions som på ett effektivt sätt med minimal skada på miljön tar bort föroreningar från starkt förorenad mark, farligt avfall och avfallshanteringsrester. Samtidigt avgiftar MOPS avfall, rester och värdefulla resurser för vidare användning.

AxoPur kommer att sättas in för att rena det tvättvatten som används i MOPS för att laka ut föroreningar ur jordmassorna. Detta innebär inte bara att föroreningarna kan tas om hand på ett effektivt sätt utan möjliggör också att processvattnet kan återanvändas i jordtvätten.

– Jag är mycket glad och stolt över att vi fått förtroendet av Fortum att rena dessa svåra tvättvatten, säger Daniel Holm, teknikansvarig hos Axolot Solutions Holding AB. Jag är övertygad om att Axolots AxoPur-teknologi på ett effektivt och miljövänligt sätt kompletterar Fortums MOPS-teknik. Marknaden för sanering av förorenad mark är betydande och att Fortum nu väljer att utvärdera AxoPur är ett stort steg framåt för Axolot vilket definitivt ökar våra möjligheter att etablera AxoPur-teknologin i detta marknadssegment.

Läs mer om Fortum och MOPS här:
https://www.fortum.com/media/2017/07/ground-breaking-method-cleansing-waste-products-and-reusing-valuable-resources 

För ytterligare information kontakta:
Daniel Holm, CTO Axolot Solutions, tel: 070–5785134, mejl: daniel.holm@axolotsolutions.com

Denna information är sådan information som Axolot Solutions Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2019 kl 14.05 CET.

Dokument & länkar

Release

Om Axolot Solutions Holding AB

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön.

Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.