Axolot Solutions etablerar ett Joint Venture bolag för den norska marknaden

Axolot Solutions etablerar ett Joint Venture bolag för den norska marknaden

Axolot Solutions har den 2 oktober ingått ett avtal med Tilapia AS och B-Enviro om bildandet av ett gemensamt JV-bolag som skall bearbeta den norska marknaden för industriell vattenrening.

Axolot kommer att vara majoritetsägare i det norska bolaget som kommer att verka under namnet Axolot Solutions Norge AS. Basen för den norska verksamheten kommer att ligga i Sunndalsøra, Møre och Romsdals fylke. Till VD i bolaget har utsetts Halvor Kittelsen med lång erfarenhet från fiskodlingsindustrin i Norge och internationellt. Rent operativt så förväntas bolaget vara i gång redan under oktober månad i år.

”Det känns otroligt spännande att Axolot nu på allvar etablerar sig på den norska marknaden, där vattenrening idag är en het fråga givet att den norska lagstiftningen nu skärps och det ställs nya och hårdare krav på industrin. Det skapar möjligheter för Axolot då vi erbjuder en effektiv och mycket konkurrenskraftig lösning, inte minst inom sektorer som fiskodling och metallframställning som är stora i Norge. Genom våra nya partners i Norge får vi dessutom en springande start vilket lovar gott för vår utveckling i landet ” säger Lennart Holm, VD i Axolot Solutions.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lennart Holm, VD och koncernchef Axolot Solutions Holding AB, 070 630 85 62 eller lennart.holm@axolotsolutions.com

Dokument & länkar

Axolot Solutions etablerar ett Joint Venture bolag för den norska marknaden

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör en hög reningsgrad samt recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Genom dotterbolaget Axolot Solutions Finland Oy driver Axolot Solutions även verksamhet i Finland. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se.