Axolot Solutions får en tilläggsorder från Omni Polymers

Axolot Solutions får en tilläggsorder från Omni Polymers

Axolot har tidigare ingått ett avtal om leverans av en nyckelfärdig AxoPur® anläggning till Omni Polymers AB. Omni Polymers har nu valt att utvidga omfattningen av sin beställning till att omfatta kringliggande system för rening och recirkulation av processvatten vid upparbetningsanläggningen för återvunnen plast i Ängelholm.

Parterna kommer också att ingå ett separat serviceavtal avseende drift och underhåll av anläggningen efter uppstart. Den nya anläggningen förväntas kunna tas i drift före årsskiftet 2023/24 och den kommer initialt att ha en kapacitet på 40 m3 per timme. Det totala ordervärdet för Axolot uppskattas till ungefär 10 MSEK. 

Omni Polymers som är en pionjär inom området återvinning av sorterad plast från hushållsavfall ägs av TMR gruppen och Plastonomy. TMR sköter allt som rör producentansvar för pappers-, metall- och plastförpackningar. Plastonomy är ett ingenjörs- och konsultbolag som designar, konstruerar, driver och automatiserar plaståtervinningsanläggningar. Anläggningen i Ängelholm är byggd för att initialt kunna producera 20 000 ton
polyolefingranulat per år och den invigdes så sent som i oktober 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lennart Holm, VD och koncernchef Axolot Solutions, tel: 070-630 85 62, mejl: lennart.holm@axolotsolutions.com

Denna information är sådan information som Axolot Solutions Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 oktober 2023 kl 09:20 CET.

Dokument & länkar

Axolot Solutions får en tilläggsorder från Omni Polymers

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör en hög reningsgrad samt recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Bolaget bedriver även verksamhet genom ett dotterbolag i Norge. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se.