Axolot Solutions första kommersiella anläggning tagen i drift

Axolot Solutions första kommersiella anläggning tagen i drift

Axolot-Solutions-first-commercial-unit

Den första kommersiella installationen av Axolot Solutions världsledande teknik för vattenrening levererades tidigare i år till Colombier Barrier Coating i Pyttis, Finland. Anläggningen är nu tagen i drift och opererar med förväntat resultat.

Det faktum att Colombier Barrier Coating har valt Axolot Solutions teknik för vattenrening i sin process för bestrykning av kartong är ett tydligt tecken på att tekniken har en stor kommersiell potential, säger Mårten Olausson, CEO för Axolot Solutions.