Axolot Solutions förstärker bolagsledningen – Anders Lundin utsedd till ny VD, Lennart Holm fokuserar på försäljning och affärsutveckling

Axolot Solutions förstärker bolagsledningen – Anders Lundin utsedd till ny VD, Lennart Holm fokuserar på försäljning och affärsutveckling

Som en konsekvens av bolagets expansionsplaner har styrelsen i samråd med nuvarande VD Lennart Holm beslutat att förstärka bolagsledningen. Anders Lundin, som under hösten verkat som konsult i bolaget, kommer därför att gå in som ny VD för Axolot Solutions från den 1 februari 2024. Förändringen innebär att Lennart Holm fullt ut kan fokusera på systemförsäljning och affärsutveckling, vilket är avgörande för verksamhetens fortsatta tillväxt, och han behåller också sin roll i styrelsen.

Axolot är på väg in i en ny utvecklingsfas där bolaget baserat på sin AxoPur® teknologi nu avser att skala upp försäljningsaktiviteterna, bland annat genom en geografisk expansion. Parallellt bedrivs en nödvändig process för att strukturera och systematisera uppläggen runt såväl leveranskedja som teknik och service. Målsättningen är att under 2024 etablera en organisation som, i tillägg till en effektiv vattenreningsteknik, kan erbjuda marknaden ett efterfrågat fullservicekoncept. Till detta kommer ambitionen att expandera verksamheten till nya segment och geografiska marknader, i tillägg till Sverige och Norge. I huvudsak är avsikten att detta ska ske i partnerskap med regionala eller nischade aktörer inom intressanta applikationssegment. Ett första sådant exempel är det nyligen undertecknade samarbetsavtalet med ledande norska MMC First Process inom fiskindustrin.

I syfte att genomföra ovanstående satsningar så har bolaget bedömt att det krävs en resursförstärkning i företagsledningen. Då Lennart Holm har stor erfarenhet och intresse av såväl systemförsäljning som etablering av verksamheter internationellt så har bolagets styrelse i samråd med honom beslutat att rekrytera in en ny VD för att frigöra honom att fokusera på dessa frågor. Anders Lundin, med stor erfarenhet från företagsledning, uppbyggnad av tillväxtbolag samt M&A och personalledning, har rekryterats och tillträder som ny VD för Axolot koncernen den 1 februari 2024.

Anders Lundin har fram till 2022 arbetat i ledande positioner på koncernnivå, senast i Billerud och tidigare inom Perstorpkoncernen. Han har sedan sommaren 2023 varit verksam som konsult i Axolot. Anders Lundin är i grunden en affärsorienterad ekonom men har lång erfarenhet från teknikorienterade verksamheter och processindustri.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Lysell, Styrelseordförande Axolot Solutions Holding AB, tel: 070 360 52 30, mejl: peter.lysell@sharinginsight.com

Lennart Holm, VD och koncernchef Axolot Solutions Holding AB, tel: 070 630 85 62, mejl: lennart.holm@axolotsolutions.com

Denna information är sådan information som Axolot Solutions Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 januari 2024 kl 08:05 CET.

Dokument & länkar

Axolot Solutions förstärker bolagsledningen

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör en hög reningsgrad samt recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Bolaget bedriver även verksamhet genom ett dotterbolag i Norge. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.