Axolot Solutions har genomfört framgångsrika tester för rening av kadmium och andra tungmetaller ur elfilteraska

Axolot Solutions har genomfört framgångsrika tester för rening av kadmium och andra tungmetaller ur elfilteraska

Axolot Solutions har nu framgångsrikt genomfört tester med elfilteraskor i syfte att avskilja tungmetaller från flygaskor.  

Vid industriella förbränningsprocesser skapas askor, bottenaska och flygaska. Flygaska är den aska som avskiljs från förbränningsgaserna i ett elfilter och bottenaska är precis som det låter askan som blir kvar i botten. Flygaskan innehåller den allra största delen av de farliga ämnen som finns i bränslet eller bildas i processen.

Axolot Solutions har nu framgångsrikt genomfört tester med elfilteraskor i syfte att avskilja tungmetaller från flygaskor. Askan tvättas och tungmetallerna löses i tvättprocessen ut i vatten. Detta vatten renas med Axolot Solutions AxoPur®-teknologi så att halterna av exempelvis kadmium efter rening kan understiga 1 mikrogram per liter. Tungmetaller som kadmium, bly och zink har vid dessa inledande tester kunnat reduceras med 95% eller mer. Resultatet av processen är att mängden farligt avfall kan dramatiskt reduceras och möjlighet skapas för cirkulär användning av nyttoämnen som zink och slutförvaring av starkt miljöstörande ämnen som kadmium.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marie Landfors, VD och koncernchef Axolot Solutions, tel: 072-198 76 50, mejl: marie.landfors@axolotsolutions.com

Dokument & länkar

Release

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön.

Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.