Axolot Solutions har nu påbörjat montaget av den nya anläggningen hos Omni Polymers

Axolot Solutions har nu påbörjat montaget av den nya anläggningen hos Omni Polymers

Axolot har nu påbörjat montaget av den nyckelfärdiga AxoPur® anläggningen hos Omni Polymers i Ängelholm. Anläggningen förväntas tas i drift under januari månad och då rena processvatten från kundens återvinningsanläggning för plastavfall.

Omni Polymers är en pionjär inom området återvinning av sorterad plast från hushållsavfall. Bolaget ägs av TMR gruppen och Plastonomy. TMR sköter allt som rör producentansvar för pappers-, metall- och plastförpackningar. Plastonomy är ett ingenjörs- och konsultbolag som designar, konstruerar, driver och automatiserar plaståtervinningsanläggningar. Anläggningen i Ängelholm är byggd för att initialt kunna producera 20 000 ton polyolefingranulat per år och den invigdes så sent som i oktober 2022.

Anläggningen som nu levereras av Axolot kommer att initialt att ha en kapacitet att rena 40 m3 vatten/timme men är förberedd för att expanderas till dubbla den kapaciteten. Genom installation av Axolots vattenreningssystem så kommer kunden att kunna recirkulera allt processvatten, vilket håller nere såväl vatten- som energiförbrukning samtidigt som man helt undviker alla utsläpp av avloppsvatten. Parterna avser även att ingå ett serviceavtal där Axolot åtar sig att löpande supporta kunden samt sköta underhåll, service och utbyte av förbrukade reaktorer.

”Det känns mycket positivt att nu vara igång med installationen av den största anläggning vi hittills fått en order på. Reaktorerna som byggs för Omni Polymers är betydligt större än de vi hittills tagit i drift och designen kommer att vara standard i kommande leveranser av AxoPur anläggningar med en kapacitet på upp till 200 m3/timme. Samarbetet med Omni Polymers löper på mycket bra och vi räknar med att vara i full drift under januari månad” säger Axolots CTO Lennart Hagelqvist som ansvarar för projektet från Axolots sida.

Bilderna visar lossning och installation av bufferttankar för orenat processvatten.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lennart Holm, VD och koncernchef Axolot Solutions Holding AB, 070 630 85 62 eller lennart.holm@axolotsolutions.com

Dokument & länkar

Axolot Solutions montagarbete påbörjat hos Omni Polymers

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör en hög reningsgrad samt recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Bolaget bedriver även verksamhet genom ett dotterbolag i Norge. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.