Axolot Solutions har skrivit avtal om fördjupade tester av företagets reningsteknik med en kund i återvinningsbranschen

Axolot Solutions har skrivit avtal om fördjupade tester av företagets reningsteknik med en kund i återvinningsbranschen

Axolot har skrivit avtal om tester av företagets teknik med en kund i återvinningsbranschen.

Testerna kommer att genomföras på plats hos kunden under maj 2021. Arbetet innebär en fortsättning på och fördjupning av de tester som genomfördes våren 2020 och syftar till att ta fram underlag för bland annat dimensionering av en fullstor kommersiell anläggning. Det vattenflöde som studeras ska renas från i första hand farliga metalljoner inför en förestående ombyggnad och expansion av företagets återvinningsverksamhet.

Martin Ragnar, VD och koncernchef för Axolot Solutions, säger i ett uttalande: ”Det är mycket glädjande med denna order på fördjupade studier som ger svart på vitt att vårt kunnande och vår patenterade AxoPur-teknik uppskattas och ses som en attraktiv möjlighet när kunden ska bidra till en ökad återvinning i samhället.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Ragnar, VD och koncernchef Axolot Solutions, tel: 070 817 11 16, mejl: martin.ragnar@axolotsolutions.com
 

Dokument & länkar

Axolot har skrivit avtal om fördjupade tester

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Genom dotterbolaget Axolot Solutions Finland Oy driver Axolot Solutions även verksamhet i Finland. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.