Axolot Solutions har skrivit provkörningsavtal med en kund i återvinningsindustrin

Axolot Solutions har skrivit provkörningsavtal med en kund i återvinningsindustrin

Axolot Solutions i Sverige har tecknat avtal om tester med företagets patenterade AxoPur®-teknik, med en kund i återvinningsindustrin.

Testerna kommer att genomföras på Axolots anläggning i Landvetter och syftar till att avskilja emulgerad olja och metalljoner från ett flöde, och därigenom på ett säkert vis finna en metod för att omhänderta ett farligt avfall. Försöken kommer att genomföras under december månad.

Martin Ragnar, VD och koncernchef för Axolot Solutions, säger i ett uttalande: ”Ännu en kund med utmaningar kring rening av olja och metaller i vatten provar nu AxoPur-tekniken, i denna komplexa men för vår teknik väldigt lämpliga applikation. Vi ser fram emot att visa på möjligheterna med AxoPur. Återvinningsindustrin är ännu bara i början av sin tillväxt, där den hjälper andra företag och verksamheter med slutning av samhällets olika restströmmar. Återvinning är en självklar del av framtiden och vi hoppas att AxoPur blir en annan självklar del.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Ragnar, CEO Axolot Solutions, tel: 070 817 11 16, mejl: martin.ragnar@axolotsolutions.com
 

Dokument & länkar

Axolot har skrivit provkörningsavtal med kund i återvinningsindustrin

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Genom dotterbolaget Axolot Solutions Finland Oy driver Axolot Solutions även verksamhet i Finland. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.