Axolot Solutions har skrivit provkörningsavtal med en kund i biogasindustrin

Axolot Solutions har skrivit provkörningsavtal med en kund i biogasindustrin

Axolot Solutions Finland Oy har skrivit avtal med en kund i biogasindustrin, om provkörningar med Axolots patenterade teknologi.

Provkörningarna kommer att genomföras på kundens anläggning i Finland. De syftar till att rena kundens avloppsvatten som uppstår vid avvattning av rötresten, vilket är en biprodukt vid biogasproduktion. Avloppsvattnet ska renas från fasta ämnen och näringsämnen.

Sirkku Rönkä, VD för Axolot Solutions i Finland, säger i ett uttalande: ”Denna provkörningsorder är vår tredje inom biogasindustrin på kort tid – ett bra bevis på tilltron som biogasbolag sätter till vår AxoPur®-teknik. Med hjälp av vår teknik hoppas vi kunna hjälpa till med en mer effektiv hantering av rötresten och kunna supporta biogasproduktion som grön teknik.” Försöken kommer att genomföras i februari.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Ragnar, VD och koncernchef Axolot Solutions, tel: 070 817 11 16, mejl: martin.ragnar@axolotsolutions.com
 

Dokument & länkar

Axolot har skrivit provkörningsavtal med kund i biogasindustrin

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Genom dotterbolaget Axolot Solutions Finland Oy driver Axolot Solutions även verksamhet i Finland. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.