Axolot Solutions har skrivit provkörningsavtal med en kund i biogasindustrin

Axolot Solutions har skrivit provkörningsavtal med en kund i biogasindustrin

Axolot Solutions Finland Oy har tecknat ett avtal med Ab Stormossen Oy, om tester med Axolots patenterade AxoPur®-teknik.

Testerna kommer att genomföras vid kundens anläggning i Finland och syftar till att rena avfallsvatten som kommer från avvattning av rötresten. Ab Stormossen Oy är ett bolag som hanterar bioavfall och slam, och konverterar det till kompostjord och fordonsbränslet biogas. Bolaget deltar i EU Interreg projektet Botnia Näring i Kretslopp.

Sirkku Rönkä, VD för Axolot Solutions i Finland säger i ett uttalande: ”Detta försöksavtal är ett viktigt steg for oss in i ett snabbväxande industriellt segment, där vi hoppas kunna påvisa potentialen för vår AxoPur-teknik. Det handlar inte enbart om att rena vatten utan också om att möjliggöra recirkulation av de värdefulla näringsämnen som fångas upp i den så kallade flocken, inom ramen för AxoPur-processen.”

Försöken kommer att genomföras innan årsskiftet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Ragnar, CEO Axolot Solutions, tel: 070 817 11 16, mejl: martin.ragnar@axolotsolutions.com
 

Dokument & länkar

Axolot har skrivit provkörningsavtal med kund i biogasindustrin

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Genom dotterbolaget Axolot Solutions Finland Oy driver Axolot Solutions även verksamhet i Finland. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.