Axolot Solutions har skrivit provkörningsavtal med en kund i livsmedelsindustrin

Axolot Solutions har skrivit provkörningsavtal med en kund i livsmedelsindustrin

Axolot Solutions i Sverige har tecknat avtal om tester med företagets patenterade AxoPur®-teknik med en kund i livsmedelsindustrin.

Testerna kommer att genomföras på plats hos kunden och syftar till att avskilja näringsämnen och bakterier från ett flöde, i syfte att kunna recirkulera det renade vattnet och därmed också kunna minska vattenanvändning och avloppsvolym. Försöken genomförs under december månad.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Ragnar, CEO Axolot Solutions, tel: 070 817 11 16, mejl: martin.ragnar@axolotsolutions.com
 

Dokument & länkar

Axolot har skrivit provkörningsavtal med kund i livsmedelsindustrin

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Genom dotterbolaget Axolot Solutions Finland Oy driver Axolot Solutions även verksamhet i Finland. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.