Axolot Solutions har skrivit provkörningsavtal med en kund i metallbearbetningsindustrin

Axolot Solutions har skrivit provkörningsavtal med en kund i metallbearbetningsindustrin

Axolot Solutions i Sverige har tecknat avtal om tester med företagets patenterade AxoPur®-teknik och patentsökta AxoPlus™-teknik, med en kund i metallbearbetningsindustrin.

 Testerna kommer att genomföras på Axolots anläggning i Landvetter och syftar till att avskilja metalljoner och sulfatjoner från ett flöde, i syfte att minska utsläppen. Försöken planeras genomföras innan årsskiftet.

Martin Ragnar, VD och koncernchef för Axolot Solutions säger i ett uttalande: ”Axolot har nu på kort tid skrivit tre provkörningsavtal. Det är en indikation på att marknaden är på väg att återhämta sig, men också på att vattenfrågan blir alltmer aktuell inom industrin. För Axolot innebär det att vi får chansen att i tre skilda branscher visa på potentialen för vår teknik och våra lösningar. I förlängningen är förhoppningen att få sälja kommersiella anläggningar.”

Martin Ragnar fortsätter: ”Anledningen till att just metallbearbetningsindustrin är nyfiken på våra lösningar är att metallbearbetning ger upphov till ganska komplexa vattenföroreningar som ofta innehåller både emulgerade oljor och toxiska metallföreningar. Just den kombinationen är svår för konventionell reningsteknik att adressera, men den är som klippt och skuren för AxoPur.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Ragnar, CEO Axolot Solutions, tel: 070 817 11 16, mejl: martin.ragnar@axolotsolutions.com
 

Dokument & länkar

Axolot har skrivit provkörningsavtal med kund i metallbearbetningsindustrin

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Genom dotterbolaget Axolot Solutions Finland Oy driver Axolot Solutions även verksamhet i Finland. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.