Axolot Solutions har skrivit provkörningsavtal med en kund i pappersindustrin

Axolot Solutions har skrivit provkörningsavtal med en kund i pappersindustrin

Ett provkörningsavtal har skrivits med en kund inom pappersindustrin som vill förbättra prestandan i sin nuvarande vattenrening.

Kunden har tidigare investerat i traditionell vattenrening, men kommit till insikt om utmaningar med denna såväl vad gäller tillgänglighet som driftsekonomi. I syfte att finna en mer robust och kostnadseffektiv vattenreningsprocess genomförs under september månad försök på Axolots anläggning i Landvetter. I första hand ska det aktuella vattnet renas från suspenderat material och emulgerade oljor.

Martin Ragnar, VD och koncernchef för Axolot Solutions, säger i ett uttalande: ”Denna provkörningsorder markerar ett stort steg för Axolot, där AxoPur-teknikens fördelar gör att en kund nu omprövar ett tidigare ställningstagande kring sitt teknikval. Vattenrening är en komplex verksamhet. Svårigheten att med blotta ögat skilja ett gott resultat från ett mindre gott gör det också lätt att ibland tro att till exempel ett filter löser samma uppgifter som en avancerad reningsutrustning. Så är självklart inte fallet.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Ragnar, VD och koncernchef Axolot Solutions, tel: 070 817 11 16, mejl: martin.ragnar@axolotsolutions.com
 

Dokument & länkar

Axolot Solutions har skrivit provkörningsavtal med en kund i pappersindustrin

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Genom dotterbolaget Axolot Solutions Finland Oy driver Axolot Solutions även verksamhet i Finland. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.