Axolot Solutions har skrivit provkörningsavtal med två kunder i Finland

Axolot Solutions har skrivit provkörningsavtal med två kunder i Finland

Axolot Solutions Finland Oy har skrivit två provkörningsavtal, med kunder inom energi- respektive konstruktionsmaterialbranschen.

Efter att modellprogrammet för det patenterade vattenreningssystemet AxoPur® lanserades har marknadsaktiviteterna intensifierats. Ett provkörningsavtal har nu skrivits med ett biobränsleföretag. Detta är ett område där AxoPur tekniken kan visa sig ha banbrytande egenskaper. Samtidigt är det en snabbväxande bransch när nu världen förändras till förmån för hållbara lösningar. Provkörningen kommer att göras hos kunden, relaterat till hantering av rötrest. Det främsta målet med denna provkörning är att avskilja värdefulla näringsämnen i fast form, från rötresten.

Det andra provkörningsavtalet gjordes med ett bolag inom konstruktionsmaterial, för att rena avgasskrubbervatten med AxoPur teknik. Att lösa utmaningarna med avloppsvatten från avgasskrubber är en stor möjlighet för Axolots teknik. Denna provkörning kommer att utföras vid Axolots egna lokaler i Otaniemi utanför Helsingfors. Det främsta målet med provkörningen är att avlägsna vissa föroreningar, för att kunna recirkulera vattnet i skrubbningsprocessen.

Båda provkörningarna kommer att genomföras före årsskiftet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Ragnar, CEO Axolot Solutions, tel: 070 817 11 16, mejl: martin.ragnar@axolotsolutions.com
 

Dokument & länkar

Release

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön.

Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.