Axolot Solutions har skrivit provkörningsavtal med två nya kunder i Finland

Axolot Solutions har skrivit provkörningsavtal med två nya kunder i Finland

Axolot Solutions Finland Oy har skrivit provkörningsavtal med två olika nya kunder i Finland

Ett av uppdragen är för ett bolag som återvinner olika slags massa- och textilfibrer. Fiberåtervinningen genererar processvatten och Axolot Solutions kommer att tillhandahålla vattenreningstjänster i försökskörningar, med slutligt mål att kunna recirkulera det renade processvattnet.

Det andra uppdraget är för ett litet familjeägt bolag som fokuserar på att ta hand om biobaserat hushålls- och industriavfall. Axolot Solutions har inlett en fyra månaders försöksperiod för att rena lakvatten, med målsättning att komma fram till en lämplig kommersiell design på en fullskalig vattenreningsanläggning.

För ytterligare information kontakta:

Mikael Åbacka, VD Axolot Solutions Finland Oy, +358 400 737 452 eller mikael.abacka@axolotsolutions.com

Dokument & länkar

Release

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön.

Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.