Axolot Solutions har tecknat avtal om design av vattenreningsmoduler för Fortum Waste Solutions

Axolot Solutions har tecknat avtal om design av vattenreningsmoduler för Fortum Waste Solutions

Axolot Solutions har tecknat ett avtal med Fortum Waste Solutions kring steg två i ett utvecklingssamarbete rörande tvätt av starkt förorenad jord som innebär design av moduler till Fortums koncept.

Axolot Solutions och Fortum Waste Solutions har under en längre tid samarbetat kring utveckling av ett koncept för rening av starkt förorenad jord. Efter inledande provkörningar har nu arbetet gått in i en andra fas. Avtal har tecknats om framtagande av basic engineering och konceptdesign för att möjliggöra för Fortum att färdigställa sitt totalkoncept, där Axolots teknik är en viktig del. Axolot bidrar inom ramen för konceptet med sin patenterade AxoPur®-teknik samt en AxoPlus™-teknik. Avsikten är att konceptet av Fortum Waste Solutions ska erbjudas kunder i olika jordreningsprojekt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marie Landfors, VD och koncernchef Axolot Solutions, tel: 072-198 76 50, mejl: marie.landfors@axolotsolutions.com

Dokument & länkar

Release

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön.

Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.