Axolot Solutions har tecknat avtal om fördjupade tester med en kund inom testverksamhet

Axolot Solutions har tecknat avtal om fördjupade tester med en kund inom testverksamhet

Den kund inom testverksamhet som i juni tecknade ett initialt provkörningsavtal har nu tecknat avtal med Axolot Solutions om fördjupade tester. Kunden behöver rena vatten från brandbekämpning.

Testerna kommer att genomföras på plats hos kunden under september. Arbetet innebär en fortsättning på och fördjupning av de tester som genomfördes tidigare i sommar och syftar till att ta fram underlag för bland annat dimensionering av en fullstor kommersiell anläggning. Det vattenflöde som studeras ska renas från i första hand farliga metalljoner, olja och sotpartiklar – föroreningar som hamnat i vattnet i samband med brandbekämpning.

Martin Ragnar, VD och koncernchef för Axolot Solutions, säger i ett uttalande: ”Det är mycket glädjande med ännu en order på fördjupade studier med vår patenterade AxoPur-teknik. En fördjupad studie är ett viktigt steg på vägen mot en order på ett kommersiellt system.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Ragnar, VD och koncernchef Axolot Solutions, tel: 070 817 11 16, mejl: martin.ragnar@axolotsolutions.com
 

Dokument & länkar

Avtal om fördjupade tester med en kund inom testverksamhet

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Genom dotterbolaget Axolot Solutions Finland Oy driver Axolot Solutions även verksamhet i Finland. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.