Axolot Solutions har tecknat ett nytt provkörningsavtal med Hellefoss Paper A/S

Axolot Solutions har tecknat ett nytt provkörningsavtal med Hellefoss Paper A/S

Axolot Solutions AB har tecknat ett nytt provkörningsavtal med den norska papperstillverkaren Hellefoss Paper A/S.

Syftet är att genomföra inledande vattenreningsförsök för att finna en lösning på företagets utsläpp av suspenderade och syreförbrukande ämnen från dess anläggning i Hokksund. Den nya studien är en fristående fortsättning på de två provkörningar Axolot Solutions tidigare gjort åt Vafos Pulp A/S, i samma koncern som Hellefoss Paper. Studien förväntas genomföras före nyår och resultaten kommer att ligga till grund för framtida investeringsbeslut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marie Landfors, VD och koncernchef Axolot Solutions, tel: 072-198 76 50, mejl: marie.landfors@axolotsolutions.com

Dokument & länkar

Release

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön.

Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.