Axolot Solutions har tecknat nytt provkörningsavtal med Vafos Pulp A/S

Axolot Solutions har tecknat nytt provkörningsavtal med Vafos Pulp A/S

Axolot Solutions har tecknat ytterligare ett provkörningsavtal med slipmassatillverkaren Vafos Pulp A/S i Norge

Avtalet omfattar fortsatt arbete med att finna en lösning för att reducera slipmassaproduktionens utsläpp av suspenderade och syreförbrukande ämnen. Den nya studien är en fristående fortsättning på den provkörning som Axolot genomförde på plats i Vafos under september månad. Axolots förhoppning är att kunna stödja Vafos hela vägen tills bruket fått en långsiktigt hållbar lösning för sitt avloppsvatten på plats.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marie Landfors, VD och koncernchef Axolot Solutions, tel: 072-198 76 50, mejl: marie.landfors@axolotsolutions.com

Dokument & länkar

Release

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön.

Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm, sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.