Axolot Solutions har tecknat provkörningsavtal med en kund inom miljö- och återvinningsbranschen

Axolot Solutions har tecknat provkörningsavtal med en kund inom miljö- och återvinningsbranschen

Ett provkörningsavtal har tecknats med en norsk kund som vill förbättra sin miljöprestanda avseende rening av vatten.

Kunden tar hand om nedsmutsat vatten från olika aktörer för rening. Huvudsyftet med provkörningarna är att avskilja suspenderade ämnen och emulgerad olja från vatten som förorenats i samband med oljeutvinning. Provkörningarna kommer att genomföras på Axolots anläggning i Landvetter under hösten.

Martin Ragnar, VD och koncernchef för Axolot Solutions, säger i ett uttalande: ”Ännu en kund med utmaningar kring rening av olja i vatten provar nu AxoPur-tekniken. Ordern markerar också ett viktigt geografiskt steg där vi nu målmedvetet ger oss in på den norska marknaden.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Ragnar, VD och koncernchef Axolot Solutions, tel: 070 817 11 16, mejl: martin.ragnar@axolotsolutions.com
 

Dokument & länkar

Provkörningsavtal med kund inom miljö- och återvinningsbranschen

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Genom dotterbolaget Axolot Solutions Finland Oy driver Axolot Solutions även verksamhet i Finland. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.