Axolot Solutions Holding AB attraherar unik kompetens till nyinrättat Advisory Board

Axolot Solutions Holding AB attraherar unik kompetens till nyinrättat Advisory Board

Axolot Solutions Holding AB inrättar nu ett Advisory Board. Det breddar bolagets nätverk och ger tillgång till unik kompetens som stärker bolagets strategiarbete och ger ledningsgruppen tillgång till tunga expertrådgivare inom vattenhantering. Det nyetablerade Advisory Board kommer att bestå av Mathias Bergman (Finland), Mats Eklund samt Kenneth M. Persson, samtliga tunga och välkända profiler inom området miljö- och vattensystem.

Den bakomliggande tanken med inrättandet av ett Advisory Board är att knyta till sig experter inom Axolots verksamhetsområde. Förutom att fungera som rådgivare till bolaget i frågor rörande strategiska, tekniska och marknadsmässiga överväganden, kan dessa experter bredda företagets nätverk och säkra en opartisk återkoppling på bolagets planer och aktiviteter. Bolagets Advisory Board kommer att verka fristående från bolagets styrelse utan formella uppgifter eller befogenheter, detta i nära samarbete med Axolots CEO.

Kort bakgrundbeskrivning av ledamöterna:

Mathias Bergman har lång forskarbakgrund från universitetsvärlden och näringslivet i Finland. Han har bland annat verkat som Generalsekreterare på Stiftelsen för ett levande Östersjön (BSAG), en oberoende icke-vinstdrivande organisation som arbetar för att återställa den ekologiska balansen i Östersjön. Mathias är även ledamot i Advisory Board för Upcycle Systems, USA, och för Oceanorchard, Finland, samt delägare och långvarig styrelsemedlem i Paulig Group och investeringsbolaget The English Tearoom AB.

– Axolot erbjuder en unik teknologi och företaget befinner sig i en mycket intressant fas. Möjligheten att växa till ett globalt bolag inom vattenrening och vattenrecirkulation finns definitivt där, säger Mathias Bergman.

Mats Eklund är professor vid Linköpings universitet inom ämnet Industriell symbios och verksamhetsledare vid kompetenscentret Biogas Research Centre. Med en naturvetenskaplig grundexamen har Mats framförallt intresserat sig för samverkan mellan olika tekniska system och det omgivande samhället och med den självklara utgångspunkten att miljöhänsyn är en drivkraft för innovation och tillväxt, och därmed en bas för att bygga framgångsrika företag.

– Axolot erbjuder en ny teknisk lösning som kan utgöra en viktig grundbult i hållbara systemlösningar som kan användas över hela världen, säger Mats Eklund.

Kenneth M. Persson är professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds universitet, tillika forskningschef vid Sydvatten och vid Sweden Water Research. Han är grundare av inkubatorverksamheten inom WinWater och involverad i ett flertal olika startup-företag med fokus på vattenteknik. Få personer har ett så vittomfattande nätverk inom vattenteknikområdet i Sverige och internationellt som Kenneth, och få nyheter inom området går honom obemärkta förbi.

– Axolots teknologi kan med fördel tillämpas inom många olika områden, så det finns stor potential för bolaget att växa, säger Kenneth M. Persson.

– Jag är otroligt glad och stolt över att vi lyckats attrahera dessa mycket kompetenta och erfarna rådgivare till Axolots Advisory Board. Mathias Bergman kombinerar ett starkt intresse för miljöfrågor med gedigen näringslivskompetens och ett mycket stort kontaktnät. Mats Eklund tillför en solid bas kring samspelet mellan tekniken och samhället och Kenneth M. Persson är en multientreprenör och ledande forskare inom vattensystem med uppenbar direkt nytta för Axolot Solutions. Vi har en ambitiös tillväxtresa framför oss, potentialen är stor men resan innebär också stora utmaningar. Därför värdesätter jag högt att få tillgång till så erfarna experter som kan bidra med kunskap, kontakter samt nya perspektiv och idéer, säger Mårten Olausson, CEO för Axolot Solutions Holding AB.

För ytterligare information kontakta:
Mårten Olausson, CEO Axolot Solutions, tel 070–5840617, mejl: marten.olausson@axolotsolutions.com

Dokument & länkar

Release

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön.

Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.