Axolot Solutions Holding AB – Delårsrapport 1 januari – 30 september 2019

Axolot Solutions Holding AB – Delårsrapport 1 januari – 30 september 2019

AUTOMATISERAD HELHETSLÖSNING INTRODUCERAS PÅ MARKNADEN

Tredje kvartalet 2019 i sammandrag

 •  Nettoomsättningen uppgick till 485 tkr (673 tkr för motsvarande kvartal 2018)
 •  Övriga intäkter (exkl. aktiverat eget arbete) uppgick till 3 tkr (105)
 •  Rörelseresultatet blev -5 506 tkr (-3 686)
 •  Nettoresultat per aktie uppgick till -0,21 kr (-0,22)
 •  Mycket goda resultat vid de provkörningar som har genomförts under perioden
 •  Första provkörningskund i Norge, hos en slipmassatillverkare. Axolot expanderar och har nu pågående kundaktiviteter i Sverige,  Finland, Danmark, Norge och England.
 • Teckningsoptionsprogram för Axolots medarbetare framgångsrikt genomfört

Första till tredje kvartalet 2019 i sammandrag

 •  Nettoomsättningen uppgick till 1 261 tkr (949 tkr för motsvarande period 2018)
 •  Övriga intäkter (exkl. aktiverat eget arbete) uppgick till 110 tkr (105)
 •  Rörelseresultatet blev -18 779 tkr (-11 306)
 •  Nettoresultat per aktie uppgick till -0,71 kr (-1,74)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 •  Axolot tecknar provkörningsavtal med större tillverkare av förpackningspapper
 •  Axolot tecknar provkörningsavtal med slipmassatillverkare i Norge
 •  Axolot medarbetare tecknar optioner i incitamentsprogram

Väsentliga händelser efter tredje kvartalets slut

 •  Axolot har tecknat ytterligare ett provkörningsavtal med Vafos Pulp A/S
 •  Axolot har lämnat information om Årsstämma 2020 och utsedda ledamöter till valberedningen 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marie Landfors, CEO Axolot Solutions, tel: 072 198 76 50, mejl: marie.landfors@axolotsolutions.com

Anita Haak, CFO Axolot Solutions, tel: 070 817 11 12, mejl: anita.haak@axolotsolutions.com 

 

Denna information är sådan information som Axolot Solutions Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 november 2019 kl 08:00 CET.

 

Dokument & länkar

Release

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön.

Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.