Axolot Solutions Holding AB Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2019

Axolot Solutions Holding AB Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2019

Förberedelser för kommersiellt genombrott

Januari-Mars

·    Nettoomsättning 169 tkr (0 för motsvarande kvartal 2018)

·    Rörelseresultat -5 669 tkr (-3 423)

·    Nettoresultat -5 669 tkr (-3 423)

·    Nettoresultat per aktie -0.21 kronor (-3.42)

·    Investeringar i tre nya pilotanläggningar, som tas i drift under våren i olika provkörningar

·    Rekrytering av nya medarbetare inom teknikutveckling och operations

·    Beviljats projektfinansiering från Vinnova, för ett forskningsprojekt avseende ettringit

·    Inrättat ett Advisory Board, vilket breddar bolagets nätverk och ger tillgång till unik kompetens

Väsentliga händelser under kvartalet

·    Inga väsentliga händelser under första kvartalet.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

·    Axolot Solutions har i april månad erhållit en order för leverans av AxoPur®-anläggning till en livsmedelsproducent i västra Finland. Ordern är inledningsvis värd cirka 500 tkr. 

För ytterligare information kontakta:

Mårten Olausson, CEO Axolot Solutions, tel 070–5840617,
mejl:
marten.olausson@axolotsolutions.com                    

Anita Haak, CFO Axolot Solutions, tel 070–8171112,
mejl:
anita.haak@axolotsolutions.com 

Denna information är sådan information som Axolot Solutions Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 maj 2019 kl 08:00 CET.

Dokument & länkar

Delårsrapport 1 2019 Axolot Solutions Holding AB

Om Axolot Solutions Holding AB

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön.

Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.